شهیدان خالقی پور(۳شهید شاهد)  چاپ

تاریخ : یکشنبه 18 تیر‌ماه سال 1391 در ساعت 00:04

 

شهید علیرضا خالقی پور

شهید داوود خالقی پور

شهید رسول خالقی پور

تولد     ۱۳۵۰    مجرد

تولد     ۱۳۴۴    مجرد

تولد      ۱۳۴۶    مجرد

شهادت  ۱۳۶۷   مرصاد

شهادت   ۱۳۶۲    خیبر

شهادت  ۱۳۶۷  مرصاد

محل شهادت پاسگاه زید

محل شهادت جزیره مجنون

محل شهادت پاسگاه زید

دوم  ریاضی فیزیک 

 دیپلم ریاضی فیزیک

 دیپلم علوم انسانی

بهشت زهرا قطعه ۲۷

ردیف ۱۳ شمارهء ۲۹

   ردیف ۱۳ شماره۳۰و۳۱

 بسیجی- محصل            

بسیجی -نخست وزیری    

بسیجی- کشتیرانی ج .ا .ا