رییس جمهور وجدان بیدار مملکت امام و شهدا وبیت المال

                 وجدان بیدار مملکت امام و شهدا وبیت المال 

  

خیلی ممنون ما از شما چیزی نمی خواهیم  ما از بنیاد شهید هم هیچ حقوقی

دریافت نمی کنیم در ایام جوانی قدری کار کرده ام مستقلاتی فراهم کرده ام

 و از محل درآمد  آن ٬ البته خمس و مالیات در رفته آن ارتزاق می کنیم .

همیشه گفته ام حق دولت را باید داد آنها زحمت می کشند ودرآمدها

 را صرف رفاه  جامعه می کنند. از مقام معظم رهبری هم جیزی نخواستیم

 فقط گفتم می گویند ماخانواده شهدا  چشم وچراغ مملکتیم  ولی چراغ تیربرق

                              در خانه مان را خاموش کرده اند .

 اما می خواهم از شما بپرسم چرا نیروهای انقلابی و رزمنده و جانباز را

درادارجات بهاء نمی دهند چرا آنها را تشویق به خانه نشینی و گرفتن

 حقوق می کنند. آنها وجدان بیدار مملکت امام و شهدا وبیت المال هستند.

  اگر تذکر می دهند . از سر دلسوزی به آرمانهای انقلاب می گویند .

 اگرهم معانی برخی واژه ها و ارزش ها فرق کرده شما به آنها تذکر بدهید .

 منزوی کردن ایشان کار درستی نیست .  

لازم بذکر است  

خانواده شهیدان خالقی پور در هیچ دوره ای اقدام به ثبت نام برای دریافت یارانه ننموده اند. سید جلال ...